Molen 14 en 15

Standerdwindkorenmolen

1383 tot 1784

Reeds genoemd in 1383 als Steven van Lynden de windmolen verpacht aan Maes Mullaert. Kaart Thomas Witteroos (1570) In de 15e eeuw verkoopt Van Lynden de molen aan de familie Van Arnhem. In 1500 komt de molen in bezit van Hertog Karel van Gelre.  In 1530 verpandt de Hertog van Gelre de molen aan Willem Borre, Heer van Doornick na een brand in 1530. De molen wordt herbouwd en in 1582 wordt de molen wordt  in brand gestokendoor Engelse troepen olv de Graaf van Leicester, die toen Wageningen bezet hielden. In de herfst van 1583 is de molen weer klaar, nadat de Nijmeegse molenmaker Peter Golts de standerdmolen weer heeft opgebouwd. Foto Passevantenkaart(1676)

De linker molen op dit schilderij is de Standerdwindkorenmolen,
de rechter molen is Eekmolen de Ooievaar.

Foto: Stuk Molensteen van de oude standerdmolen momenteel staat bij Molen “De Vlijt”.

Op het schilderij van Van der Schalcke. (1750) worden de standerdmolen en ook eekmolen “De Ooievaar” prachtig afgebeeld. Dit schilderij hangt in het Gemeentehuis in de kamer van de burgemeester.

Op 24 sept 1784 brandt de standerdmolen voor de 3e keer af. Was dit de wraak van de Kortenburgse molenaar?

Windkorenmolen “De Eendracht”

(krijgt zijn naam pas in de 19e eeuw) 

1785 – 1996.

De nieuwe stenen beltmolen werd gebouwd op de plaats van de standerdmolen in 1785. Het feodale Dwangrecht wordt afgeschaft in 1796. Domeinen verkoopt de molen aan Theodorus Prins uit Bennekom en de firma Gebroeders Pannekoek, (Steven, Jan en Nicolaas). Deze succesvolle firma bezit meerdere papiermolens en ook een windpapiermolen te Heelsum. In 1906 brandde de molen af (de foto’s hieronder) door een niet goed gebluste brand in het motorhok. Na lang smeulen brak ’s nachts de grote brand uit. Na deze ramp  werd de molenromp daarna 4,5 m opgehoogd en er werd de oude kap van de gesloopte Zaanse molen Het Windei gekocht en op de romp gezet.

Van Rooijen kreeg het eerste Certificaat van Verdienste van de Hollandsche Molen in 1939, na de investering van een nieuw wieksysteem.

De volgende catastrofe was de zware storm op 11 nov 1940,  toen 24 molens verongelukten en de molen op hol sloeg door de vang. Gerrit van Veen van De Vlijt vertelde dat hij op de Harnjesweg het gefluit van het gevlucht kon horen… steeds heviger totdat de molen een roe uitwierp en de hele kap van de romp sloeg!!! Een roe sloeg in het dak van buurman Costerus. Het verhaal gaat dat die roe vlak naast het bed van de dienstbode eindigde.

Er werd een restauratieplan gemaakt maar door de oorlog ging de restauratie niet door. De stenen verhoging werd er weer afgehaald en de romp werd dichtgemaakt. Het bedrijf ging door als motormaalderij.

Na jarenlange strijd om “de Eendracht” beschermd te krijgen viel tenslotte het doek voor deze bijzondere molen doordat de gemeente niet mee werkte om de molenromp op de lijst van rijksmonumenten te krijgen. Rijksbescherming was zeer goed te verdedigen geweest vanwege zijn hoge ouderdom, bijzondere bouw en ook zijn bijzonder fraaie ligging. Echter nu was de weg vrij voor de projectontwikkelaar om de molen te kunnen slopen en er het huidige appartementengebouw te kunnen bouwen. De sloop werd uitgevoerd in 1996, in het jaar van het Industrieel Erfgoed. De Archeologische Werkgroep heeft vóór de sloop een uitgebreid historisch en bouwhistorisch onderzoek verricht.

Deze informatie is onderdeel van de 4,5 km lange wandeling ‘Op stap langs wind, water en paardenkracht, 6 eeuwen Wageningse molens’. Meer informatie over deze wandeling vind je op de website van Molenmarkt Wageningen. Hier vind je ook een plattegrond met daarop de route. De locatie van de volgende ‘molens’ op deze route zijn de ‘Windeek- en Korenmolen “De Ooievaar”‘ en ‘Roskoren- en Schorsmolen bij “de Ooievaar”‘. Ga hiervoor naar de hoek van de Otto van Gelreweg en de Generaal Foulkesweg 11, de plaats van de QR-code bevindt zich daar op op het hek van de notaris.