Aanmelden marktkramen

Meld u zich hier aan middels het digitale aanmeldformulier

Hier vindt u het Aanmeldformulier 2022 

Onze tarieven voor de molenmarkt van 2022 zijn:

 • marktkramen/plaatsen (4 mtr.) voor horeca & voedsel verkoop huur á € 90
 • marktkramen/plaatsen (4 mtr.) wanneer u goederen/diensten verkoopt, huur á € 50
 • marktkramen/plaatsen (4 mtr.) t.b.v. ideële organisaties (zonder winstoogmerk)(geen verkoop) huur á € 30

Voor het reserveren van een kraam gelden de volgende spelregels:

 • Vul hier het digitale aanmeldformulier in.
 • Indien u gebruik maakt van een papieren contract (welke binnenkort beschikbaar komt op deze website) dan graag één exemplaar ingevuld en getekend opsturen naar Ritzemabosweg 5, 6706 BA Wageningen of inscannen en mailen via onze contact pagina.
 • We streven naar een zo gevarieerd mogelijk aanbod aan standhouders. Dat kan betekenen dat bij een overaanbod van bepaalde producten of diensten, we u wellicht moeten teleurstellen.
 • Graag overschrijven van het verschuldigd bedrag vóór 1 september 2022 naar bankrekening NL60RABO032.92.00.291 t.n.v Stichting Molenmarkt Wageningen.
 • De bevestiging van de kraam/kramen of plaats vindt plaats aan het eind van iedere maand voorafgaande aan de molenmarkt.
 • Toewijzing van de plaats vindt plaats op zaterdagochtend 10 september 2022. Wij zijn vanaf 8.00 uur aanwezig om u uw kraam toe te wijzen. Over de plaats van de kraam wordt vooraf niet over gecorrespondeerd.
 • Het inrichten van de kraam kan vanaf 8.00 uur en om 9.30 uur moeten alle voertuigen van de markt af zijn.
 • De markt is van 10.00 tot 17.00 uur. De kramen worden geacht vanaf 9.30 uur klaar te zijn en niet vóór 17.00 uur te worden uitgeruimd.
 • Contractant verplicht zich zijn eigen afval af te voeren, een vuilniszak wordt ter beschikking gesteld.

Heeft u nog vragen? U kunt contact opnemen met onze marktmeester Ans Knaap via onze contact pagina.

Op het kaartje hieronder is de aanrijroute te zien voor bevoorrading van de kramen: