Aanmelden marktkramen

Meld u zich hier aan middels het digitale aanmeldformulier

Hier vindt u het digitale Aanmeldformulier 2023 

Onze tarieven voor de molenmarkt van 2023 zijn:

 • marktkramen/plaatsen (4 mtr.) voor horeca & food to go verkoop huur á € 140,-
 • marktkramen/plaatsen (4 mtr.) commerciële verkoop en overheid huur á € 80,-
 • marktkramen/plaatsen (4 mtr.) t.b.v. ideële organisaties / sportverenigingen (zonder winstoogmerk/geen verkoop) huur á € 40,-

Voor het reserveren van een kraam gelden de volgende spelregels:

 • Vul hier het digitale aanmeldformulier in.
 • Indien u gebruik maakt van een papieren contract, dan kunt u dit inscannen en mailen via onze contact pagina.
 • We streven naar een zo gevarieerd mogelijk aanbod aan standhouders. Dat kan betekenen dat bij een overaanbod van bepaalde producten of diensten, we u wellicht moeten teleurstellen.
 • Graag overschrijven van het verschuldigd bedrag vóór 1 september 2023 naar bankrekening NL60RABO032.92.00.291 t.n.v Stichting Molenmarkt Wageningen.
 • De bevestiging van de kraam/kramen of plaats vindt plaats aan het eind van iedere maand voorafgaande aan de molenmarkt.
 • Toewijzing van de plaats vindt plaats op zaterdagochtend 9 september 2023. Wij zijn vanaf 8.00 uur aanwezig om u uw kraam toe te wijzen. Over de plaats van de kraam wordt vooraf niet over gecorrespondeerd.
 • Het inrichten van de kraam kan vanaf 8.00 uur en om 9.30 uur moeten alle voertuigen van de markt af zijn.
 • De markt is van 10.00 tot 17.00 uur. De kramen worden geacht vanaf 9.30 uur klaar te zijn en niet vóór 17.00 uur te worden uitgeruimd.
 • Contractant verplicht zich zijn eigen afval af te voeren, een vuilniszak wordt ter beschikking gesteld.

Heeft u nog vragen? U kunt contact opnemen met onze marktmeester Laura Graus via onze contact pagina.

Op het kaartje hieronder is de aanrijroute te zien voor bevoorrading van de kramen: