Column: de 7de rosmolen

Tot aan de 41ste Molenmarkt op 14 september schrijft oud molenaar Hans Dobbe iedere week een verhaal over een van de vele molens, die ooit in Wageningen werkten en een levendig panorama vormden in onze stad. Schilderachtig mooi en voor velen nog totaal onbekend tot nu toe, wordt er een overzicht gegeven.

Op de hoek van de Heerenstraat-Molenstraat was de zevende rosmolen in de Wageningse binnenstad werkzaam tussen 1580 en 1653. In 1580 werd de bekende standerdmolen, een windkorenmolen,  aan de voet van de berg, in brand geschoten. Het waren roerige tijden in Wageningen en de 80-jarige oorlog eiste zijn tol. De magistraat van onze stad realiseerde dat de bakkers moesten kunnen bakken en de bevolking moest kunnen eten. Dus liet men in 1580 de roskorenmolen oprichten voor het geval dat de stad weer belegerd zou worden. De molen stond precies op de plaats waar nu de zaal van Loburg is en waar veel Wageningers feest gevierd hebben. In 1653 wordt de rosmolen niet meer gebruikt en wordt hij afgebroken.

De 80-jarige oorlog is voorbij. “Peter Hendricksen betaelt hetwelck de errebeijders hadde verteert over het afbrecken van de rosmeulen”. Het is duidelijk dat de Molenstraat zijn naam ontleent aan deze molen.  De eerdere naam van de Molenstraat  was ooit Rozemarijnstraat. Het zou kunnen dat het met dames te maken had en een oud beroep. In elk geval begint Mortier op deze plek een smederij in 1911 tot 1926. W. Viets vergroot het bedrijf in 1930 en verschijnt de kloeke naam “IJzer & Staal” in de gevel.

Jack Nijeboer, van de Nije, die het pand van Van Brakel in de Hoogstraat betrok en ook een gevierd Wagenings Zydeco-muzikant was, huurde het pand in 1975. Bouwde een extra vloer in het hoge pand om zijn voorraad kasten op te slaan. Biboog—Cafe De Smederij en momenteel Cafe Loburg en boven Pizzeria Sa Lolla. Vanaf volgende week verder met de molens buiten de muren.

Brononderzoek: Historische Vereniging Oud Wageningen.