De eerste molenmarkt

De Wageningse Molenmarkt vond voor de eerste keer plaats op zaterdag 22 september 1979 ter gelegenheid van de heropening van molen “De Vlijt”, die zojuist een grote opknapbeurt achter de rug had.

Na toespraken in het buurthuis “Ons Huis” van de voorzitter van de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen, de voorzitter van het Station voor Maalderij en Bakkerij, een ambtenaar van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Wagenings burgemeester Van Ketwich-Verschuur, Dhr J.de Goede voorzitter van de historische vereniging Oud-Wageningen en de nieuwe molenaar werd een glas geheven. Hierna toog het gezelschap voorafgegaan door de Wageningse Harmonie naar de gerestaureerde “De Vlijt”. De burgemeester lichtte de vang van de molen, waarop deze zich in beweging zette en honderden ballonnen, bedrukt met “1879-1979 molen “De Vlijt” Wageningen”, werden door de Wageningse jeugd los gelaten. Een zeer fraai gezicht en de molen was heropend! Ter gelegenheid van deze officiële heropening heeft de Gemeente Wageningen de eerste Molenmarkt samen met de plaatselijke VVV georganiseerd. Een 22 tal kramen met ambachtelijke en nostalgische beroepen prijkten op de Harnjesweg. Vele Wageningse belangstellenden en van ver daar buiten maakten deze 22e september de eerste Molenmarkt mee. In de molen, die toen nog helemaal leeg was van binnen, was in samenwerking met Hist. Ver. Oud-Wageningen een tentoonstelling ingericht met als thema, hoe kan het ook anders, “Molens in Wageningen”.

De jaren, die daar op volgden werd de Molenmarkt jaarlijks georganiseerd in samenwerking met de VVV. Het aantal kramen werd verder uitgebreid en ook het aantal bezoekers steeg tot enkele duizenden op dit voor het publiek gratis evenement. De Molenmarkt werd na de eerste jaren ook ondersteund door de inmiddels opgerichte Molenwinkeliersvereniging. Deze bestond uit 14 bedrijven van de Harnjesweg en Churchillweg.