Aanmeldformulier Kraam 2018

Contractant (gegevens zoals ingevuld onderaan dit formulier)

en

Stichting Molenmarkt Wageningen                                                                                                                    Ritzemabosweg 5                                                                                                                                                     6706 BA Wageningen                                                                                                                                                  Tel.06-13806633                                                                                                                                                           E-mail: pietboom@telekabel.nl

komen overeen dat Contractant:

 Betaling voor 1 september 2018:

  • huur à €80,-    Marktkramen/plaatsten (4 mtr.) voor horeca & voedsel verkoop
  • huur à €45,-    Marktkramen/plaatsten (4 mtr.) wanneer u goederen/diensten verkoopt
  • huur à €25,-    Marktkramen/plaatsten (4 mtr.) t.b.v. ideële organisaties (zonder winstoogmerk, zonder verkoop)

N.B. Zorg dat u op tijd betaald, want na 1 september 2018 wordt dit bedrag met  €10 verhoogd.

  • We streven naar een zo gevarieerd mogelijk aanbod aan standhouders. Dat kan betekenen dat bij een overaanbod van bepaalde producten of diensten, we u wellicht moeten teleurstellen.
  • Graag overschrijven van het verschuldigd bedrag vóór 1 september 2018 naar bankrekening NL60RABO032.92.00.291 t.n.v Stichting Molenmarkt Wageningen.
  • De bevestiging van de kraam/kramen of plaats vindt plaats na ontvangst van het verschuldigde bedrag.
  • Toewijzing van de plaats vindt plaats op zaterdagochtend 8 september 2018. Wij zijn vanaf 8.00 uur aanwezig om u uw kraam toe te wijzen. Over de plaats van de kraam wordt vooraf niet over gecorrespondeerd.
  • Het inrichten van de kraam kan vanaf 8.00 uur en om 9.30 uur moeten alle voertuigen van de markt af zijn.
  • De markt is van 10.00 tot 17.00 uur. De kramen worden geacht vanaf 9.30 uur klaar te zijn en niet vóór 17.00 uur te worden uitgeruimd.
  • Contractant verplicht zich zijn eigen afval af te voeren.

Na invulling van de onderstaande gegevens en het aanvinken van het selectievakje “Ik ga akkoord met de bovengenoemde voorwaarden” is de aanmelding compleet. U ontvangt na betaling een bevestiging van deelname.

marktkramen voor horeca & voedsel verkoop
plaatsen voor horeca & voedsel verkoop

Ik ga akkoord met de bovengenoemde voorwaarden*