Column: De Molenbiotoop.

“Toen ik net gebouwd was in 1879, stond ik nog helemaal vrij om de beste wind op te kunnen vangen met mijn zeilen. Nog geen huizen en geen hoogbouw, dus ik had toen niks te makken en kon de hele dag lekker malen en zak na zak meel werd uit de molen gesjouwd. Inmiddels in 2018 ben ik aardig ingebouwd geraakt en heeft mijn vorige molenaar Hans aardig zijn best gedaan om bezwaren te maken tegen allerlei bouwplannen en ook te hoge bomen. Nu is er ook een duidelijke molenbeschermingszone opgenomen in het nieuwste bestemmingsplan.”

Een molenaar moet altijd oplettend zijn om zijn molenbiotoop  te beschermen en de overheid wijzen op dreigend verlies aan windvang. Zo is er de laatste decennia bezwaar gemaakt tegen hogere bebouwing aan de Oude Eekmolenweg – bebouwing aan de Churchillweg moest na bezwaren ook rekening houden met de molenbeschermingszone – bezwaar hoogbouw Mouterijterrein moest na uitspraak door de Raad van State ook lager  – de molenaar kreeg hierna zelfs de jaarlijkse  landelijke Molenbiotoopprijs uitgereikt voor zijn inzet – de eikenbomen aan de Beatrixlaan moeten gekapt worden of aangepast volgens een schriftelijke toezegging, indien zij  boven de daken gaan uitkomen – het voor de molen te hoge bouwplan Kirpestein kon alleen tot stand komen door de belofte dat de molenbeschermingszone nooit meer overtreden zal worden door te hoge bouwplannen, zodat de windvang voor “De Vlijt” niet verder beperkt zal worden.