Column: Multicultureel Wageningen.

Wageningen kun je een van de meest multiculturele steden van Nederland noemen.  Tenminste 150 nationaliteiten vind je hier maar liefst, dus ligt het voor de hand om deze veelzijdigheid en kleur op de Molenmarkt terug te laten komen in al zijn aspecten. Onze molen De Vlijt is een zeer gewild object om als achtergrond te hebben voor een selfie of om gewoon te fotograferen als “typical Dutch windmill”.  Tijdens verschillende Molenmarkten hingen een aantal keren vlaggen uit allerlei landen aan de stelling om dit internationale karakter te onderstrepen.

“Ik weet nog toen ik net aan de Harnjesweg gebouwd was, was er in Wageningen de Hogere Landbouwschool en had je boerenzonen uit Limburg, Groningen en Noord-Holland en werd hier alleen Nederlands gesproken…..Nu hangen er vlaggen uit alle landen van de hele wereld aan mijn stelling, t’is toch wel heel anders geworden.  Maar eerlijk gezegd voel ik me tegenwoordig veel vrolijker met al die kleuren en die mensen die mij zo enthousiast aan het fotograferen zijn. Ik probeer dan ook zo mooi mogelijk voor ze te draaien, echt waar!”

Zo werden er de laatste jaren uiterst spectaculaire en kleurrijke muziek- en dansoptredens verzorgd.

Mensen uit  landen van over de hele wereld bereidden lekkere hapjes en bijzondere specialiteiten. Solidez speelde een centrale rol voor deze organisatie.

Deze uitwisselingen van cultuur zorgen ervoor dat er meer binding tussen bevolkingsgroepen ontstaat, een belangrijk element  van onze Wageningse identiteit.