Alle berichten van Molenmarkt Wageningen

Column: De Kortenburgse watermolen

Tot aan de 41ste Molenmarkt op 14 september schrijft oud molenaar Hans Dobbe iedere week een verhaal over een van de vele molens, die ooit in Wageningen werkten en een levendig panorama vormden in onze stad. Schilderachtig mooi en voor velen nog totaal onbekend tot nu toe, wordt er een overzicht gegeven.

De Kortenburgse watermolen. 1706 – 1808.

De Kortenburgse watermolen is in 1706 als papiermolen in bedrijf gekomen. De molen werd aangedreven door de Kortenburgse beek, die meteen de grens afbakende tussen Renkum en Wageningen. De eigenaar was de heer van Cortenbergh, op de plek van het huidige ONO. De papiermolen werd in 1747 omgebouwd tot korenmolen. Molenaar Jan de Watermulder bleek goed aan de weg te timmeren, maar kreeg een klacht aan zijn broek, nadat hij de watermolen uitbreidde met een roskorenmolen. Hij haalde met “kar en peerd” overal in Wageningen koren op om te malen. De Wageningse windkorenmolen was, voorganger van De Eendracht was een dwangmolen, waardoor de Wageningse ingezetenen verplicht waren hun graan te laten malen op de Wageningse korenmolen. De Magistraat van Wageningen verklaarde in 1779 dat de Kortenburgse watermolen niet in het buurtschap Harten is gelegen maar in Wageningen. De molenaar moest stoppen en de molen viel stil. Kort na 1808 werd de molen afgebroken.

Website up-date

Enkele weken was er lichte paniek bij de webmaster. De website functioneerde niet meer naar behoren. Met hulp van een handige websitebouwer staat de website weer!

Alles is weer toegankelijk en het is ook weer mogelijk om via het aanmeldformulier een kraam te reserveren. De kramen die reeds gereserveerd zijn voor de molenmarkt van 2019 staan alvast op de marktkramen-pagina. Deze zal vanaf heden weer regelmatig aangevuld gaan worden, dus als u nog een wilt reserveren: wees er snel bij!

Unesco zet ambacht van de molenaar op Lijst Immaterieel Erfgoed

Dat de molen en het ambacht van de molenaar bijzonder zijn, was ons natuurlijk al lang bekend. Onze molen ‘De Vlijt’ staat er al 140 jaar, wat is er dan nog mooier dat het Unesco het ambacht van de molenaar op de Lijst van Immaterieel Erfgoed heeft geplaatst. Deze lijst bevat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen (en soms zelfs individuen) erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit.

Lees nog meer over deze eervolle positie op de lijst van Unseco.

36ste editie Molenmarkt groot succes

De 36e editie van de Molenmarkt in Wageningen was een groot succes. Veel Wageningers en mensen uit de omgeving kwamen zaterdag af op het eendaagse evenement rond de molen De Vlijt.

Ongetwijfeld speelde het schitterende weer een belangrijke rol bij de massale opkomst, maar ook het uitgebreide programma speelde waarschijnlijk een stimulans de gezellige molenmarkt te bezoeken die als thema ´Duurzame lokale ambachten: back to basics’ had . Er waren dan ook veel lokale ambachten te bewonderen. Ook diverse instellingen present met een voorlichtingskraampje. In totaal waren er zo’n honderd kraampjes voor ieder wat wils. Uiteraard ontbraken ook de kindermarkt en de diverse muziekoptredens niet.

750 jaar windmolens

Op twee boerenkarren werd op de grote historische optocht van 15 juni 2013 de historie van 750 jaar windmolens uitgebeeld. Over het algemeen in de geschiedenis en ook in het nieuwe fraaie boek over onze stad hebben de windmolens onvoldoende aandacht gekregen.

Vrijwel vanaf het jaar 1263, het jaar dat wij in 2013 zo enthousiast vieren, heeft de stad Wageningen de windmolens gebruikt om o.a. graan te malen voor mens en dier, olie te persen voor verlichting en de zeepfabricage, hout te zagen tot planken, gerst te pellen tot gort, eikeschors te malen voor de leerlooierijen. En waarschijnlijk waren er nog meer functies die de windmolens konden uitoefenen. Buiten de kracht van de mens en het dier, waren hier op de veluwezoom natuurlijk ook de waterradmolens in bedrijf die als kleinschalige bedrijfjes graan konden malen en waren er ook de watermolens die lompen maalden voor de papierfabricage, waaruit later de bekende Renkumse papierindustrie uit is ontstaan. Bekijk hier de foto’s.

Panoramafoto’s 2012

Molen De Vlijt in Wageningen was zaterdag het stralende middelpunt tijdens de 34’ste editie van de Molenmarkt. De vele bezoekers konden al genietend van de heerlijke nazomerzon struinen langs de vele kramen op de straten rond De Vlijt. Het was druk en gezellig.
Alle activiteiten werden georganiseerd door buurtbewoners van rondom molen De Vlijt aan de Harnjesweg. Medewerking werd daarbij verleend door welzijnsorganisatie Solidez. Elk jaar wordt er een thema gekozen. Deze editie was dat ‘Duurzame Kijk op de Wijk’. De markt bestond uit de gebruikelijke marktonderdelen: de biologische markt, het braderiegedeelte, de vrijwilligersmarkt en het marktdeel dat zich specifiek op duurzaamheid richtte. In ongeveer honderd kramen op de Harnjesweg, Veluviaweg en Oude Eekmolenweg werden zaken aangeprezen, gedemonstreerd en te koop aangeboden. De muzikale ondersteuning vond plaats op de podia bij de Vlijt en buurtcentrum Ons Huis.

Karel Gillissen heeft schitterende panoramafoto’s van de molenmarkt gemaakt. Bekijk hier de panorama’s….

Historische modeshow

Veel bekijks trok ook de historische modeshow, die tussen twaalf en vier uur een aantal keren gelopen werd. De modeshow werd georganiseerd door het Wageningse bedrijf de Gelderse Roos dat al vele jaren historische kleding en schoenen maakt en daarvoor workshops houdt. Mannequins showden de historische kleding die gedragen is vanaf de stichting van Wageningen in 1263. Heleen Buurman van de Gelderse Roos gaf tijdens de shows uitleg over de kleding.

De eerste molenmarkt

De Wageningse Molenmarkt vond voor de eerste keer plaats op zaterdag 22 september 1979 ter gelegenheid van de heropening van molen “De Vlijt”, die zojuist een grote opknapbeurt achter de rug had.

Na toespraken in het buurthuis “Ons Huis” van de voorzitter van de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen, de voorzitter van het Station voor Maalderij en Bakkerij, een ambtenaar van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Wagenings burgemeester Van Ketwich-Verschuur, Dhr J.de Goede voorzitter van de historische vereniging Oud-Wageningen en de nieuwe molenaar werd een glas geheven. Hierna toog het gezelschap voorafgegaan door de Wageningse Harmonie naar de gerestaureerde “De Vlijt”. De burgemeester lichtte de vang van de molen, waarop deze zich in beweging zette en honderden ballonnen, bedrukt met “1879-1979 molen “De Vlijt” Wageningen”, werden door de Wageningse jeugd los gelaten. Een zeer fraai gezicht en de molen was heropend! Ter gelegenheid van deze officiële heropening heeft de Gemeente Wageningen de eerste Molenmarkt samen met de plaatselijke VVV georganiseerd. Een 22 tal kramen met ambachtelijke en nostalgische beroepen prijkten op de Harnjesweg. Vele Wageningse belangstellenden en van ver daar buiten maakten deze 22e september de eerste Molenmarkt mee. In de molen, die toen nog helemaal leeg was van binnen, was in samenwerking met Hist. Ver. Oud-Wageningen een tentoonstelling ingericht met als thema, hoe kan het ook anders, “Molens in Wageningen”.

De jaren, die daar op volgden werd de Molenmarkt jaarlijks georganiseerd in samenwerking met de VVV. Het aantal kramen werd verder uitgebreid en ook het aantal bezoekers steeg tot enkele duizenden op dit voor het publiek gratis evenement. De Molenmarkt werd na de eerste jaren ook ondersteund door de inmiddels opgerichte Molenwinkeliersvereniging. Deze bestond uit 14 bedrijven van de Harnjesweg en Churchillweg.