Aanmelden marktkramen

In verband met de annulering van de Molenmarkt 2020 (zie persbericht) kunt u zich nu niet aanmelden voor een marktkraam.

Meld u zich hier aan middels het digitale aanmeldformulier

Aanmeldformulier 2020 

Download hier de uitnodigingsbrief. Onze tarieven zijn:

 • marktkramen/plaatsen (4 mtr.) voor horeca & voedsel verkoop huur á € 85
 • marktkramen/plaatsen (4 mtr.) wanneer u goederen/diensten verkoopt, huur á € 50
 • marktkramen/plaatsen (4 mtr.) t.b.v. ideële organisaties (zonder winstoogmerk)(geen verkoop) huur á € 30

Graag willen wij u attenderen op het nieuwe tarief van de kramen/plaatsen. Vanwege de stijging van de kraamhuur hebben wij ook onze prijzen moeten verhogen met €5. Deze tariefsverhoging is voor het eerst sinds meer dan 15 jaar.

Voor het reserveren van een kraam gelden de volgende spelregels:

 • Vul hier het digitale aanmeldformulier in (dit heeft de voorkeur) of download hier het contract
 • Indien u gebruik maakt van het contract dat graag één exemplaar ingevuld en getekend opsturen naar Ritzemabosweg 5, 6706 BA Wageningen of inscannen en mailen via onze contact pagina.
 • We streven naar een zo gevarieerd mogelijk aanbod aan standhouders. Dat kan betekenen dat bij een overaanbod van bepaalde producten of diensten, we u wellicht moeten teleurstellen.
 • Graag overschrijven van het verschuldigd bedrag vóór 1 september 2020 naar bankrekening NL60RABO032.92.00.291 t.n.v Stichting Molenmarkt Wageningen.
 • De bevestiging van de kraam/kramen of plaats vindt plaats aan het eind van iedere maand voorafgaande aan de molenmarkt.
 • Toewijzing van de plaats vindt plaats op zaterdagochtend 12 september 2020. Wij zijn vanaf 8.00 uur aanwezig om u uw kraam toe te wijzen. Over de plaats van de kraam wordt vooraf niet over gecorrespondeerd.
 • Het inrichten van de kraam kan vanaf 8.00 uur en om 9.30 uur moeten alle voertuigen van de markt af zijn.
 • De markt is van 10.00 tot 17.00 uur. De kramen worden geacht vanaf 9.30 uur klaar te zijn en niet vóór 17.00 uur te worden uitgeruimd.
 • Contractant verplicht zich zijn eigen afval af te voeren, een vuilniszak wordt ter beschikking gesteld.

Heeft u nog vragen? U kunt contact opnemen met onze marktmeester Ans Knaap via onze contact pagina.

Op het kaartje hieronder is de aanrijroute te zien voor bevoorrading van de kramen: