Molenliederen

Een traditie tijdens de Molenmarkt is het zingen van de molenliederen door het buurtkoor onder leiding van Hanny van Lankeren. Ook dit jaar worden er twee liederen ter gehore gebracht en gisteren heeft het buurtkoor zijn laatste repetitie gehad.

De tekst van de beide liederen zijn hier te downloaden. Je kunt hier ook luisteren naar de liederen.

Nu is er dus geen reden meer om niet uit volle borst mee te zingen tijdens de opening van de molenmarkt om 11.00 uur bij ‘molen de Vlijt’.

Column: Daar bij die Molen … 40ste Molenmarkt.

“Goh, de 40ste Molenmarkt alweer? Bart Mols, mijn nieuwe molenaar ontvangt de burgemeester weer dit jaar en ik ben blij dat zij allebei weer hun welkomsttoespraak gaan houden en ik ben natuurlijk ook erg blij dat mijn molenaar nu ook zelf een monument is geworden. Is het nu ook feest omdat ik bijna 140 jaar ben geworden?”

Eind 2017 is het molenaarsambacht opgenomen op de werelderfgoedlijst van het UNESCO en dat is in dit jublleumjaar een extra feestelijk stempel op het oude molenaarsvak en ook op de 40ste Molenmarkt. Het is ook een erkenning voor de man, die de molen bestuurt, mensen verbindt, zaken doet, politiek geengageerd is en die in Wageningen onze molen een ziel geeft.

En natuurlijk voor de bijna 140-jarige molen De Vlijt, die een krachtig verbindend beeld voor heel Wageningen is en voor de hele buurt. De “buurzaamheid” van vorig jaar versterkt de solidariteit.

Vlak voor de Molenmarkt is er een buurtborrel voor de hele wijk, er is een stamppotmaaltijd in het Ons Huis in januari,  en het buurtkoor zingt het molenlied en de molenmarktcommissie bestaat uit bewoners uit de wijk, waarbij ook een belangrijke rol is voor Ons Huis/Solidez. De Molenmarkt is een springplank voor muzikaal talent. Het is een Wagenings feest met buurtgedragen activiteiten met jaarlijks een nieuw thema. De Molenmarkt blijft energiek met zijn eigen signatuur naar de toekomst.

Column: De Molenbiotoop.

“Toen ik net gebouwd was in 1879, stond ik nog helemaal vrij om de beste wind op te kunnen vangen met mijn zeilen. Nog geen huizen en geen hoogbouw, dus ik had toen niks te makken en kon de hele dag lekker malen en zak na zak meel werd uit de molen gesjouwd. Inmiddels in 2018 ben ik aardig ingebouwd geraakt en heeft mijn vorige molenaar Hans aardig zijn best gedaan om bezwaren te maken tegen allerlei bouwplannen en ook te hoge bomen. Nu is er ook een duidelijke molenbeschermingszone opgenomen in het nieuwste bestemmingsplan.”

Een molenaar moet altijd oplettend zijn om zijn molenbiotoop  te beschermen en de overheid wijzen op dreigend verlies aan windvang. Zo is er de laatste decennia bezwaar gemaakt tegen hogere bebouwing aan de Oude Eekmolenweg – bebouwing aan de Churchillweg moest na bezwaren ook rekening houden met de molenbeschermingszone – bezwaar hoogbouw Mouterijterrein moest na uitspraak door de Raad van State ook lager  – de molenaar kreeg hierna zelfs de jaarlijkse  landelijke Molenbiotoopprijs uitgereikt voor zijn inzet – de eikenbomen aan de Beatrixlaan moeten gekapt worden of aangepast volgens een schriftelijke toezegging, indien zij  boven de daken gaan uitkomen – het voor de molen te hoge bouwplan Kirpestein kon alleen tot stand komen door de belofte dat de molenbeschermingszone nooit meer overtreden zal worden door te hoge bouwplannen, zodat de windvang voor “De Vlijt” niet verder beperkt zal worden.

Column: Multicultureel Wageningen.

Wageningen kun je een van de meest multiculturele steden van Nederland noemen.  Tenminste 150 nationaliteiten vind je hier maar liefst, dus ligt het voor de hand om deze veelzijdigheid en kleur op de Molenmarkt terug te laten komen in al zijn aspecten. Onze molen De Vlijt is een zeer gewild object om als achtergrond te hebben voor een selfie of om gewoon te fotograferen als “typical Dutch windmill”.  Tijdens verschillende Molenmarkten hingen een aantal keren vlaggen uit allerlei landen aan de stelling om dit internationale karakter te onderstrepen.

“Ik weet nog toen ik net aan de Harnjesweg gebouwd was, was er in Wageningen de Hogere Landbouwschool en had je boerenzonen uit Limburg, Groningen en Noord-Holland en werd hier alleen Nederlands gesproken…..Nu hangen er vlaggen uit alle landen van de hele wereld aan mijn stelling, t’is toch wel heel anders geworden.  Maar eerlijk gezegd voel ik me tegenwoordig veel vrolijker met al die kleuren en die mensen die mij zo enthousiast aan het fotograferen zijn. Ik probeer dan ook zo mooi mogelijk voor ze te draaien, echt waar!”

Zo werden er de laatste jaren uiterst spectaculaire en kleurrijke muziek- en dansoptredens verzorgd.

Mensen uit  landen van over de hele wereld bereidden lekkere hapjes en bijzondere specialiteiten. Solidez speelde een centrale rol voor deze organisatie.

Deze uitwisselingen van cultuur zorgen ervoor dat er meer binding tussen bevolkingsgroepen ontstaat, een belangrijk element  van onze Wageningse identiteit.

Column: Rondje Molenmarkt.

Sinds een aantal jaren kunnen bezoekers van de Molenmarkt een rondje lopen door de straten Harnjesweg – Veluviaweg – Ceresstraat – Oude Eekmolenweg en weer aansluiten op de Harnjesweg. De kramenmarkt op de Harnjesweg en de kinderkleedjesmarkt op de Veluviaweg bestonden al langer. Bij de molen wilden de biologische streekproducenten en verwerkers graag staan. De Ceresstraat werd helemaal bedacht voor allerlei bijzondere kinderactiviteiten. Na de 25ste Molenmarkt kwam de vraag van het Meldpunt Vrijwilligerswerk of er ook plaats was  voor allerlei Verenigingen en Stichtingen die zich bezighouden met cultuur, duurzaam handelen en de nieuwste energiezuinige systemen, ontstond er spontaan een rondje Molenmarkt omdat de Oude Eekmolenweg zich daar helemaal voor leent en dit zo goed past bij de Wageningse identiteit. En de sociale functie van de molenwijk wordt hierdoor ook beter gestimuleerd. Dit wordt dit jaar ook treffend weergegeven in het thema Daar bij die Molen.  Het rondje Molenmarkt kan zich hierdoor nog steeds beter ontwikkelen. Zo geeft de Molenmarkt aan de stad Wageningen en de wijk rondom de molen meer sociale binding en maatschappelijke kracht. Juist door dit rondje in al zijn facetten wordt deze typisch Wageningse traditie nu al 40 jaar doorgegeven. Ook door de verbindende functie van onze molen De Vlijt en niet in de laatste plaats door de actieve groep buurtbewoners die samen de molenmarktcommissie vormt, ondersteund door het Stadsatelier/Ons Huis dat een onmisbare hulp is voor dit Wageningse evenement.

Column: Molenmarkt zonder wieken.

“In 1985 werd ik in het voorjaar ontwiekt, van mijn wieken ontdaan. Kortom mijn roeden werden een voor een uit mijn as gehaald en daarna werd mijn zware bovenas met een hoge kraan uit de kap getrokken. Ik heb het er in dat jaar nogal moeilijk mee gehad, 9 maanden zonder wieken en dat voor een windkorenmolen. Mijn molenaar wilde namelijk een ander wieksysteem hebben dat beter de onregelmatige windturbulenties kon opvangen  die door de toenemende bebouwing steeds vaker optraden. Gelukkig is het in dat jaar allemaal goedgekomen, al prijkte wel op de dag van de zevende Molenmarkt een spandoek op mijn stelling met “Ik wil mijn wieken terug.””

De 5 meter lange as moest nl vervangen worden door een nieuw gegoten as die hol was waardoor de remkleppen bediend konden worden bij teveel wind en teveel turbulenties. Het gieten van een nieuwe as mislukte vier keer achter elkaar, waardoor  deze hele operatie een stukje langer dan de bedoeling was. De oude as draait nu zijn rondjes in de standerdmolen van Brielle. Nadat de nieuwe as weer in de kap was gestoken kon alles weer opgebouwd worden en werden de roeden voorzien van een nieuw wieksysteem met remkleppen die automatisch zich openden, dmv de zwichtstang door de holle as, wanneer de molen te hard zou draaien.  Net voor Kerstmis 1985 werd het werk voltooid.

Kaartverkoop Kinder-Molenmarkt start op 13 augustus

WAGENINGEN – Op zaterdag 8 september is de traditionele Molenmarkt in de straten rondom molen De Vlijt. Het thema van De Molenmarkt is dit jaar ´Al 40 jaar Daar bij die molen´. Ook dit jaar belooft de Molenmarkt weer een gezellig spektakel te worden met zoals gebruikelijk: de biologische markt, de braderie met kleinschalige duurzame ondernemers, de duurzaamheidsmarkt, verenigingen en ideële groepen, muziek en natuurlijk de traditionele kinderactiviteiten. Een voor veel Wageningse kinderen belangrijk onderdeel hiervan is de kleedjesmarkt door en voor kinderen.

Op de kleedjesmarkt kunnen kinderen hun eigen spulletjes of zelfgebakken koekjes en fruit verkopen, maar je mag natuurlijk ook liedjes zingen, dansen of muziek maken. De kleedjesmarkt is een echte kindermarkt, dus de plaatsjes zijn uitsluitend voor kinderen t/m 13 jaar. Als je mee wilt doen, kun je vanaf maandag 13 augustus voor 3 euro een kaartje kopen bij buurthuis Ons Huis, Harnjesweg 84.

Column: De Molenbakker en Molenbrood.

“Vanaf 1979 kon ik mijn wieken weer laten draaien en konden daardoor mijn molenstenen volop tarwe gaan malen voor de eerste bakkers van mijn molenaar Hans. En ik zie de molenaar nog op de transportfiets twee balen van 40 kg mooi  tarwemeel  naar bakker Van der Tas brengen hier vlakbij op de Harnjesweg.”

Anton van der Tas werkte bij bakker Van Dijk, die daar al vele jaren een bakkerij had op de hoek van de Oude Eekmolenweg. Bakker Van Dijk had meerdere dochters. Op dochter Toos liet Anton een oogje vallen.  En Toos zag het ook helemaal zitten met Anton. Zij trouwden en samen namen zij de bakkerij over en runden zo samen met veel succes het bakkersbedrijf. Zij  gingen zich na de molenrestauratie de Molenbakker noemen en de molen werd ook prominent op alle verpakkingen afgebeeld. De bakkerswinkel van Van der Tas was een centrum van de buurt. De laatste nieuwtjes werden hier breed uitgemeten en Toos was door haar openheid en vriendelijkheid een begrip. Anton van der Tas was trots op het Molenbrood dat hij bakte en verder bakte hij de lekkerste sausijzenbroodjes van heel Nederland. De bakkerij werd later overgenomen door de jonge Jaap Groeneveld, die voortborduurde op de goede naam van zijn voorganger. Jammer genoeg moest Jaap voortijdig stoppen vanwege een meelallergie en is de bakkerij  helemaal ontmanteld.

Column: De Korenprinses en de optocht.

“Ik heb als molen veel meegemaakt en veel gezien maar de laatste jaren wordt alles er toch wel veel plezieriger op. Eerst die gezellige Molenmarkt en nu hebben ze een Korenprinses bedacht en dat maakt alles weer een heel stuk leuker. Zo een mooie blonde engel die overal waar zij komt vertelt over onze Molenmarkt zodat het op de dag ook veel drukker wordt. De Korenprinses heet dit jaar Marina en door haar wordt het een feest  voor heel Wageningen. Misschien is dit een kadootje voor mij, omdat ik vandaag precies 100 jaar ben geworden, dat is dus wel mooi dubbel feest”

Korenprinses Marina was in augustus tijdens de graanoogst erbij toen de tarwe werd gemaaid op de velden en voorzag zij de dorstige hardwerkende boeren van een drankje en nu laat zich op de Molenmarkt overal zien en vooral bij de dorsende boeren poseert ze graag en hanteert zij ook de dorsvlegel. s’Middags  stapt zij ook op een fraai versierde koets en rijdt in een optocht van karren en versierde boerenwagens door de hele stad en zelfs door de drukke Hoogstraat, waardoor het winkelend publiek wel een heel bijzonder tafereel te zien krijgt. Veel mensen vinden alsnog de weg naar de Molenmarkt  en dus  blijkt zij  een echte publiekstrekker te zijn. De Korenprinses heeft gedurende drie jaren de Molenmarkt overal gepromoot en daarmee ook Wageningen als Landbouwstad.

Column: Molenwinkeliersvereniging

Molen De Vlijt is door de grondige opknapbeurt een centrale plaats gaan innemen in de buurt. De  buurt is De Vlijt als hun molen gaan beschouwen en dit komt niet in de laatste plaats door de succesvolle Molenmarkt. De centrale plaats heeft ertoe geleid dat de “Molenwinkeliers” zijn begonnen met hun winkeliersvereniging “Daar bij die molen”. Samen werd er maandelijks paginagroot geadverteerd en er werden allerlei acties bedacht. De winkels vormden samen een koopcentrum waar men bijna voor alle levensbehoeften terecht kon. Parkeerproblemen kende men rond de Harnjesweg nog niet in de jaren tachtig en het was en is er erg gezellig winkelen. Zaterdags kan men er tevens de malende molen bezichtigen. Het waren molen De Vlijt, molenbakker Van der Tas, de Tapijtschuur, Nuova oosterse delicatessen, Wellink Naaimachines, slager Schuurman, groenten & fruit Pepplinkhuizen, Van de Wetering fietsen, Willem van der Grijp foto’s, Jonker BV, bloemenparadijs Van de Meijde,  Veldhuizen Dierenspeciaalzaak, snackbar ’t Supertje, handwerkzaak Belinda, Nijzink Textiel, garagebedrijf Van Wijk en De Nooy Doe het zelf.

Deze samenwerking zorgde voor een nieuw bindmiddel voor de wijk rond de molen. En de in bedrijf zijnde molen zorgde voor een actieve opleving voor al deze ondernemers.

“Ooh winkeliers, gaan jullie niet zo hard staan dansen op mijn stelling, ik voel dat ik anders ga doorbuigen!! Jullie moeten er wel rekening mee houden dat ik ouder ben dan honderd jaar he!!”